top of page

"Har vi funnet hemmeligheten, blir vi lykkelige, men noe dør. Bør vi da finne den? Nei, men vi bør søke, fordi det fins en annen god regel: den, at hvis vi gir opp å søke går noe tapt."

Per Olov Enquist: Karttegnerne

Sidetittel

Innhold

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bottom of page