top of page

Litteraturkunnskap I

- forslag til grunnkurs.

Kurset består som oppsatt her av 8 bolker av 1,5 time. De kan kombineres tas på andre måter også.

1: Innledning:

Presentasjon og gjennomgang av kurset. Fastlegging av deltakernes forutsetninger og eventuelle ønsker.

Et første forsøk på å besvare spørsmålene: Hva er litteratur? Hva er lesning? Hvorfor leser vi?

2-3: Omkring begrepet litteratur.

            Begrepene: Forfatter, tekst, leser. Hva er egentlig disse størrelser?  

4: De litterære genrene.

            Hva er de litterære sjanger og betyr sjangeren noe?

5-6-7: Litteraturhistorie.

Litteraturen tilhører en tradisjon. Vi skal derfor se på den såkalte ”kanon”; de helt sentrale klassikere i verdenslitteraturen, - og i norsk litteratur. Herunder en kort presentasjon av de viktigste særtrekk ved forskjellige epoker i litteraturhistorien, samt forskjellige oppfattelser av litteratur gjennom tidene.

 

8. Moderne litteratur.

En historisk gjennomgang av de viktigste hendelser og nyskapninger i litteraturen fra ca. 1850 og frem. Mye av grunnlaget for den moderne litteratur er å finne i de seneste 150 år.

Det er ikke mye forberedende lesning, og det vil til kurset være utarbeidet et kompendium som inneholder alle nødvendige tekster. Vil bli utlevert ved kursstart.

bottom of page