top of page

Foredrag

Foredragserier

Gjennom årene har jeg holdt flere seminar over flere dager og kan sette opp slike opplegg igjen. Et nytt tema vil selvsagt kreve noe forberedelse, men de som allerede er gjort kan uten store problemer settes opp på relativ kort varsel - når bare tiden er til det.

De seminar-temaene som angis her er litteraturhistoriske/idehistoriske med en liten teoretisk vinkling. De fire bolkene kan ses som en sammenheng, eller de kan tas hver for seg.

Spør etter detaljer og detaljeter dagsplaner.

Modul 1 Hva er litteratur? Grunnleggende litteraturteori og -historie.

Modul 2 Den lange tradisjonen - fra antikken til middelalderen.

Modul 3 Begynnelsen på det moderne

Modul 4 Moderne litteratur

Derutover har jeg et ferdig planlagt opplegg for Modernismen - fra romantikken til vår tid - som er en variant av modul 3 og 4 samlet.

Et annet tema som egner seg for en dypdykk er Faustlegenden. Også det over tre dager (dvs. 2 halve og en hel).

Prisen for slike flere dagsseminar vil være individuell fra tema til tema, men som hovedregel er satsen kr. 4,500,- per dag pluss en ekstra dag til forberedelse. (Hvis kurset er to dager = tre dagers betaling à kr. 4.500,-). I tillegg dekket reise og opphold.

bottom of page