top of page

Kurs

"For hvis tolkningsakten avslutes uten at fortolkerens liv og verden ikke selv har funnet en dypere mening, var den da verdt anstrengelsen?"

Jean Starobinski

Litteraturteori

Høsten 2009 satte jeg på oppfordring opp et kurs i mer teoretisk litteraturkunnskap. I teorikurset ser vi nærmere på strømninger i vestlig tenkning omkring litteratur – fra Aristoteles og Platon til dagens moderne teorier om litteratur. Det vil naturlig nok også bli en dypere gjennomgang av enkelte av historiske perioder i litteraturhistorien.

 

Teoretisk Innledningskurs:
Introduksjon: Etterligne, påvirke, uttrykke, være. 

Litteraturteoriens historie – del 1-5

Hermeneutikk og tolkning. Forklare og forstå.

Hermeneutikk og tolkning. Forklare og forstå.

Teoretisk oppfølgingskurs 2
Tekst og tolkning: : Hva er litteratur? Forfatteren er død - leve språksystemet. Fra russisk formalisme til strukturalisme.

Poetikk og retorikk: Hvordan er litteratur? Hvordan bliver litteratur til litteratur?

Teoretisk oppfølgingskurs 3 
Subjekt og skrift: Feminisme (2 ganger)

Subjekt og skrift: Psykoanalytisk litteraturteori 

Subjekt og skrift: Leserorientert litteraturteori

Historie og samfunn: Litteraturen i samfunnet

Historie og samfunn: Litteraturen og historien

Teoretisk oppfølgingskurs

Videre kurs har tatt for seg: 

- en vandring med Umberto Eco på Seks turer i fortellingenes skoger 6 kapitler - 6 vandringer.

- Aristoteles Poetikken med blikk på Sofokles, Shakespeare og Ibsen i tillegg.
- Litteraturhistorien - enda langsommere og dypere

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bottom of page