top of page

"... et medlem av den hæren av mennesker som lever av sin oppfinnsomhet i utkanten av kunstlivet."

Doris Lessing: Strøket av listen

LittRarTur

LittRarTur_logo.jpg

Kursene kan settes opp hvor som helst, og for hvem som helst. For foreninger, bedriftslag, vennegjeng, biblioteker – eller andre samlinger av lesere. Holdes best for grupper på 5-15 deltakere.

Kanskje det er noe for deg? 

Se mer om litteraturkursene her.

Litterære rundreiser med litt rar og litterær reiseledelse. Reiser med vekt på kultur og litteratur.

Les mer om LittRarTur her.

Berikende, tankevekkende, lange eller korte kåserier og foredrag om litteratur. 

Se forslag til emner - eller kom med dine egne ønsker.

Les mer om foredragene her.

Per Olof Enquist's Bibliotek. En liten sak som aldri er publisert annet steds, om den norske oversettelse av Per Olof Enquist: Kaptein Nemo's Bibliotek. Den norske oversettelse ble endret i november 2004 etter at forlag og oversetter hadde sett denne artikkel.
Janmark er derfor stolt over å ha gjort en liten, men viktig forskjell.

 

Fiksjon, akademi og tabloider. Et innlegg i Morgenbladet 29. januar 2010 om Knausgård, akademisk kritikk og romanens død.

 

Sannheten i en fotnote. Et kort innlegg i debatten mellom Kjartan Fløgstad og Tore Pryser om romanens bruk av kildelister, Morgenbladet 24. juli 2009.

 

De få som udvælger -  sag på dansk om forkerte titler og oversættelser, foranlediget af den norske oversættelse af Peter Høegs De måske egnede, 1994. Ikke publiseret andetsteds. (Den har nogen gode punkter, men er lidt rodet og bør redigeres). 

 

Litterær agurktid - om forlag og bokklubbers angrep på litteraturvitere.

 

Morgenbladets kreative bildebruk - om forsidebilder, tabloid og ufrivillig morsomhet.

 

Hyperion - den glemte titan. Hovedoppgave, Allmenn litteraturvitenskap, UiO juni 1998.
Komparativ analyse af John Keats' to epos-fragmenter Hyperion og The Fall of Hyperion og Friedrich Hölderlins roman Hyperion. Oder der Eremit in Griechenland. Hyperion som litterær figur, og den eneste dansk/norske analyse af disse værker. På dansk.

 

Vergil og Dante: Et jordisk og et himmelsk projekt - Idehistorisk analyse av projekterne de to romerske digtere sætter sig for i sine værker Aeneiden og Divina Commedia. På dansk.

 

Sitater er tillatt, men vær så vennlig å oppgi referanse i akademisk redelighet. Flere artikler kommer (men er en ikke-prioritert sak...).

bottom of page