janmark

- et sammensurium av ymse aktiviteter

OBS OBS: Det kommer snart en ny webside så info er lite oppdatert - i mellomtiden se, liiiiik og del Facebook: LittRarTur


"Snart" er et bevisst svært upresis begrep....


Litteraturkurs

Kursene kan settes opp hvor som helst, og for hvem som helst. For foreninger, bedriftslag, vennegjeng, biblioteker – eller andre samlinger av lesere. Holdes best for grupper på 5-15 deltakere.

Kanskje det er noe for deg? Se mer om kursene her.

Foredrag

Berikende, tankevekkende, lange eller korte kåserier og foredrag om litteratur. 

Se forslag til emner - eller kom med dine egne ønsker.

****

Hvem er janmark?

Jan Olesen: Litteraturviter, litteraturformidler, bokinspirator, Oslo-guide, reiseleder m.m.m

I would rather have my face in a book, than Facebook.

Men likevel på facebook.

Åpne litteraturkurs

 

p.t. ingen ledige plasser på kurs dessverre

*****

I Knut Hamsuns fotspor gjennom Sult.

 

 

****

The Old Man and the Sea

Litterære rundreiser med litt rar og litterær reiseledelse. Reiser med vekt på kultur og litteratur.

*****

LittRarTur har 10 års jubileum i 2019, og det feirer vi med en gjentakelse av vår aller første tur til Danmark og Nord-Tyskland, med noen tillegg

LittRarTur - Danmark, Nord-Tyskland

Ledige plasser - 31. mars - 7. april 2019

*****

29. april - 6. mai 2019

Lakes & Lochs - LittRarTur til Lake District & Skottland

Ledige plasser

xxxxxxxxxxxx

*****

Litterære artikler

Per Olof Enquist's Bibliotek en liten sak som aldri er publisert annet steds, om den norske oversettelse av Per Olof Enquist: Kaptein Nemo's Bibliotek. Den norske oversettelse ble endret i november 2004 etter at forlag og oversetter hadde sett denne artikkel.
Janmark er derfor stolt over å ha gjort en liten, men viktig forskjell.

Fiksjon, akademi og tabloider.  Et innlegg i Morgenbladet 29. januar 2010 om Knausgård, akademisk kritikk og romanens død.

Sannheten i en fotnote. Et kort innlegg i debatten mellom Kjartan Fløgstad og Tore Pryser om romanens bruk av kildelister, Morgenbladet 24. juli 2009.

De få som udvælger -  sag på dansk om forkerte titler og oversættelser, foranlediget af den norske oversættelse af Peter Høegs De måske egnede, 1994. Ikke publiseret andetsteds. (Den har nogen gode punkter, men er lidt rodet og bør redigeres). 

Litterær agurktid - om forlag og bokklubbers angrep på litteraturvitere.

Morgenbladets kreative bildebruk - om forsidebilder, tabloid og ufrivillig morsomhet.

Hyperion - den glemte titan. Hovedoppgave, Allmenn litteraturvitenskap, UiO juni 1998.
Komparativ analyse af John Keats' to epos-fragmenter Hyperion og The Fall of Hyperion og Friedrich Hölderlins roman Hyperion. Oder der Eremit in Griechenland. Hyperion som litterær figur, og den eneste dansk/norske analyse af disse værker. På dansk.

Vergil og Dante: Et jordisk og et himmelsk projekt - Idehistorisk analyse av projekterne de to romerske digtere sætter sig for i sine værker Aeneiden og Divina Commedia. På dansk.

Sitater er tillatt, men vær så vennlig å oppgi referanse i akademisk redelighet. Flere artikler kommer (men er en ikke-prioritert sak...).


Din leverandør av CAD-litteratur

AutoCAD, Inventor, Revit, SolidWorks, ADT, ACA, CATIA, SketchUp


Facebook:

LittRarTur

Janmark

Jan Olesen personlig


Autorisert Oslo-guide på dansk, engelsk og tysk.

Oslo Guidelaug St. Hallvard

 


Kontakt: jan@janmark.no

Google